+90 (0242) 729 7400
ANASAYFA / BİLGİ BANKASI / Substrat Nedir?
Kelimenin kökü Latince “alt tabaka” anlamına gelmektedir.
İnglizce: Substrate
Almanca: Substrat
Flemenkce: Substraat olarak kullanılır.
Kelimenin Tarım faaliyetlerindeki anlamı ise köklerin büyüdüğü ve yetiştiği ortam olarak tanımlanabilir.
 
Dünyanın farklı yerlerinde aynı anlama gelen “Growing Media”, “Potting Soil”, “Plant Soil” gibi isimler kullanılırken Türkiye’de Tarım faaliyetlerini profesyonel olarak sürdürenler “Substrat”, “Yetiştirme Ortamı”, “Saksı Toprağı” ve “Bitki Toprağı” gibi isimleri kullanmaktadır.
 
Temel olarak Substrat kelimesi ile tanımlanan ortam, organizmanın büyüdüğü ve enzimlerin çalıştığı yerdir.
 
Substrat; sadece perlit, vermikulit, cüruf ve zeolit gibi minerallerden oluşabileceği gibi, torf ,cocopeat, kompost, solucan gübresi gibi organik malzemelerden de oluşabilir. Ancak en ideal yetiştirme ortamı bitki tipine bağlı olarak organik maddeler ile minerallerin karıştırılması ile elde edilir.
 
Substratlar; viyollerde çimlendirme ve köklendirme yapmak amacıyla kullanılabildiği gibi her tür bitki için saksıda yetiştirme ortamı olarak da kullanılabilirler.
© 2021 Agrikal Tarım. All Rights reserved
Designed By Biografik