+90 (0242) 729 7400
ANASAYFA / BİLGİ BANKASI / SUBSTRAT YAPISININ ÖNEMİ

Yüksek kaliteli bir bitki yetiştirme süreci, sağlıklı ve güçlü bir tohum ekimi veya çelik seçimi ile başlar.   Yetiştiriciler için tohum ekimi veya çelik köklendirmek için hangi yetiştirme ortamının kullanılacağını oldukça önemlidir.

Doğru yetiştirme ortamı seçimi sadece kullanılacak malzemenin fiziksel özelliklerine göre değil aynı zamanda yetiştirilecek bitki türüne, yetiştirilecek ortam koşullarına ve yetiştirme ortamı olarak kullanılacak substratın kullanılabilirliğine bağlıdır.

Yetiştirme ortamı birden fazla bileşenden oluşur. Kullanılan bileşenlerin fiziki ebatlarının dağılımı, yetiştirme ortamının temel dokusunu belirler. Torf, perlit, vermikülit, Hindistan cevizi, tuff ve pomza  vs. gibi bileşenler farklı şekillerdeki parçacıklara sahiptir ve bu parçacıkların boyutları; iri, orta veya ince olarak sınıflandırılabilir. Parçacıkların fiziki boyutu, her bileşenin kendine has doğal yapısından kaynaklanır.

Yetiştirme ortamı hazırlanırken, yukarıda sayılan farklı bileşenler karıştırılarak bir araya getirilir, böylece makro gözenekler veya mikro gözenekler olarak sınıflandırılabilen boşluklu yapı elde edilir.

Makro gözenekler, suyun kolayca geçişine izin veren büyük parçacıklar arasında oluşan büyük boşluklardır,  su tutma kapasitesini azaltır ve kök için havadar bir ortam sağlar.

Mikro gözenekler, küçük parçacıklar arasında oluşan küçük gözeneklerdir, ortama verilen su mikro gözeneklerde kalır, böylece substratın su tutma kapasitesini arttırıcı yönde katkıda bulunarak yetiştirme ortamının su tutma kapasitesini yükseltir. Mikro parçacıklar bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin maddeleri için bir kaynaktır. İnce parçacık boyutlarına sahip yetiştirme ortamları, genellikle iri parçacıkları olan  yetiştirme ortamlarına göre daha fazla su tutarlar.

© 2021 Agrikal Tarım. All Rights reserved
Designed By Biografik